ยอดกองทุน นักเรียนพลตำรวจรุ่นที่ 33 ชลบุรี
(ยังไม่รวมยอดจาก จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2557)