[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา  
  กองร้อยที่ 1  
  กองร้อยที่ 2  
  กองร้อยที่ 3  
  กองร้อยที่ 4  
  กองร้อยที่ 5  
  กองร้อยที่ 6 (สมทบ)  
  ระเบียบกองทุนและสวัสดิการฯ  
  กองทุนรุ่น33.  
  หน้าหลักเว็บบอร์ดใหม่  
  สมัครสมาชิก  
  ผู้บังคับบัญชา ตร.ภ.2  
     
 ความทรงจำของพวกเรา
 

ชีวิตในกองร้อย

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< มีนาคม 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
เว็บไซต์แนะนำ
   

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
 
มุมนักเสี่ยงโชค
 
 
หนังสือพิมพ์ / ระบบ Email
    


  

ข่าวเกี่ยวกับรุ่น
แจ้งข่าวบิดาเพื่อนเสียชีวิต

พุธ ที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559                       แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  เนื่องด้วย คุณพ่อพิชัด ชอบงาม อายุ 85 ปี บิดาของ ร.ต.ท.ชัยพร ชอบงาม นพต.รุ่น 33 ชลบุรี กองร้อยที่ 5  ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 19 ก.ค.59 จะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล ที่บ้านเลขที่ 87 ม.2 ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

                     กำหนดการสวดพระอภิธรรม วันที่ 21 - 23 ก.ค.59 เวลา 19.00 น. และจะมีการฌาปนกิจ ณ เมรุป่าช้าบ้านดอนโทน ในวันที่ 24 ก.ค.59 เคลื่อนศพเวลา 14.00 น.

                     ในวันที่ 23 ก.ค.59 เวลา 19.00 น.นพต.รุ่น 33 ชลบุรี และ กองร้อย ที่ 5 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรม 
                     ขอเชิญเพื่อนๆร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น
สำหรับเพื่อนๆที่จะร่วมทำบุญกับทางเจ้าภาพให้ โอนเงินทำบุญได้ที่ เลขบัญชี ธ.กรุงไทย  3381220373  ชื่อบัญชี ด.ต.ประชา กันทะพันธ์

รายชื่อร่วมทำบุญ
1.กองทุนร้อย 5,000 + พวงหรีด 1,000 = 6,000 บาท
2.ร.ต.อ.ธนพล กัอนทอง  ร้อย 5 = 1,000 บาท
3. ชูชาติ ยอดยิ่ง = 500
4. ด.ต.ธีรภัทร์  จันประทักษ์  = 500
5.  มงคล  เทพวงษา  ร้อยห้า  =  500
6.  ไพรสน  สุขเกษม  ร้อย 5  =  1,000
7.  เวช  บุญเทียน  ร้อย 5  =  500
8.  อรรถพล  คำหวาน  ร้อย5  = 500
9.ด.ต.สมประสงค์ เพ็ชรรัตน์ ร้อย 5 = 1,000 บาท
10. พูลจิต  สารการ  ร้อย 5 =  500
11.  วิทยา  ฉายแสง  ร้อย 5 = 500
12.ร.ต.อ.ภาคิน  ดอกไม้  ร้อย 5 =  1,000 บาท
13.ด.ต.สมทบ  ทับขวา  ร้อย 5  =  500 บาท
14.ด.ต.วิบูลย์ ใจผ่อง ร้อย 5 = 500 บาท
15.ด.ต.สมศรี พลอัน = 500 บาท
16.ด.ต.ผดุง บุปผา =500 บาท
17.ด.ต.ยุทธศักดิ์  สุทาวัน  ร้อย 5 = 500 บาท
18. ด.ต. สโอด   มิ่งอั้น  ร้อย 5 = 500  บาท
19. ร.ต.อ.เหมทรัพย์ เหมพร  ร้อย 5  = 500  บาท
20.ร.ต.อ.รังสรร วงสุพรรณ ร้อย 3 = 500 บาท
21.กองทุนรุ่น 33 ชลบุรี จำนวน 2,000 +พวงหรีด 1,000 = 3,000 บาท
22. ด.ต. ชินวัฒน์  ปัญญา  ร้อย 5 = 500 บาท
23.  ด.ต.เชต  มะนุรักษ์  ร้อย 5  =  500  บาท
24. ด.ต. ธีรภัทร์  จิตรามาศ  ร้อย 5 = 500  บาท
25.ด.ต.พิเชษฐ ชื่นคุณากร รัอย 5 = 1,000 บาท
26.ร.ต.อ.อำนาจ แป้นดวงเนตร รัอย 5 = 500 บาท
27.ด.ต.รุ่งราวี  เดชะคำถู  ร้อย 5 = 500  บาท
28. ด.ต.พันธรัตน์  หมั่นตลุง  ร้อย 5 = 500 บาท
29. ร.ต.อ.วงษ์ศักดิ์  อัปมะให  ร้อย 5 = 1,000  บาท
30. พ.ต.ท.ทนงศักดิ์  คำมาตร์  ร้อย 5 = 1,000 ยาท
31. ด.ต. วิทยา  พรหมชาติ  ร้อย 5 = 500  บาท
32. ด.ต. สมศักดิ์  คงคูณ  ร้อย 5 = 500 บาท
33. ร.ต.ท. มนตรี  วงษ์พินิจ  ร้อย 5 = 500 บาท
34. ด.ต. สำราญ  วิเศษวงษา  ร้อย 5 = 500 บาท
35. ด.ต. เกษมศักดิ์  อินทร์งาม  ร้อย 5 = 500 บาท
36. ด.ต. อาณกร  กีฬา  ร้อย 5 = 1,000  บาท
37. ด.ต. ณัฐวุฒิ  วัดระดม  ร้อย 5 =  1,000 บาท
38. ด.ต.ชาตรี  เบ็ญณรงค์  ร้อย 5 =  500 บาท
39.ด.ต.ชาญชัย รินทร ร้อย 5 = 1,000 บาท
40.ด.ต.ถาวร บัวศรียอดร้อย 5 =500 บาท
41.ด.ต.อนันต์ ลำดับชั้น ร้อย5 =500 บาท
42. ด.ต. หิรัณย์ วงศ์ไชย  ร้อย 5 = 500 บาท
43. พ.ต.ต. เนตร  ทองแสง  ร้อย 5 = 1,000 บาท
44. ด.ต.สมควร  ลำภา  ร้อย 5 = 500  บาท
45. ร.ต.ท. สมยศ  จันทร์เลิศ  ร้อย 5 = 500 บาท
46. ด.ต. เกษมสุข  แป้นชุมแสง  ร้อย 5 = 500 บาท
47. ร.ต.ท. มาโนช  พิทักษ์จินดา  ร้อย 5 = 500 บาท
48. ด.ต. ปราโมทย์  ประยงค์เพชร  ร้อย 5 = 500 บาท
49. ด.ต. ปราโมทย์  พลดงนอก  ร้อย 5 = 500 บาท
50. ร.ต.อ.ชัยกมล  พิพิธกุล  ร้อย 5 = 1,000 บาท
51.ร.ต.ท.รัฐภูมิ พวงมาลา ร้อย 5 = 500 บาท
52.ด.ต.เกษมศักดิ์ จันทะสอน ร้อย 4 = 500 บาท
53. ด.ต. สุนทร  นามแก้ว  ร้อย 5  =  500  บาท
54.  ปลัดประมุข  แพงคำ  ร้อย 5  = 500 บาท
55.ด.ต.ณัฐภาค ธีรานุธนากูล ร้อย 5 = 500 บาท
56.ด.ต.สิทธิศักดิ์ อยู่เมือง ร้อย 5 = 500 บาท
57.ด.ต. ชัยศักดิ์ ปุญสาร ร้อย 1 = 500 บาท
58.ด.ต.ภาณุมาศ ศรีพิพัฒน์ ร้อย 5 = 500 บาท
59.ด.ต.ราวี พรหมบุตร ร้อย 5 = 500 บาท
60.ด.ต.มงคล สิงห์ทนง ร้อย5=500 บาท
61.ด.ต.อัฏฐชัย จุลศรี(จัก) ร้อย1=500
62.ร.ต.อ.อภิวัฒน์ สู่สุข ร้อย 5 = 1,000 บาท
63.ด.ต.บวร เอมจัตุรัส ร้อย 5 = 500 บาท
64.พ.ต.ต.ณัฐวรรธน์ เพลินจิตร์ ร้อย 2 = 500 บาท
65.ด.ต.ธีระพงษ์ เยื่อทองเทศ ร้อย 2 = 500 บาท
66.ด.ต.สุภกฤต เรืองฤทธิ์ ร้อย 2 = 500 บาท
67.ด.ต.กู้เกียรติ ปลูกทรัพย์ ร้อย 4 = 500 บาท
68. ด.ต.นพพล  นิลสอน  ร้อย 5 = 500 บาท
69.พ.ต.ต.บันลือ งามสะพรั่ง ร้อย 5 = 1,000 บาท
70. ด.ต.เสกสรร  ชาภักดี  ร้อย 2 = 500 บาท
71.ร.ต.ท.สำราญ มิ่งละกุล ร้อย 2 = 500บาท
72.ด.ต.ทรงเดช แสงงาม ร้อย 5 = 1,000 บาท
73.ร.ต.อ.วรวุฒิ เห่งประถม ร้อย 1 = 500 บาท
74.ด.ต.ศิริฤกษ์ ใสวงษ์ ร้อย 5 = 500 บาท
75.ร.ต.อ.สมควร อินทร์แสง ร้อย 5 =1000 บาท
76.พ.ต.ต.ยอดยิ่ง พงษาพันธ์ ร้อย 2 = 1,000 บาท                                     

77.ร.ต.อ.อิทธิกร อัฐนาค ร้อย 5 =1,000 บาท
78.ด.ต.บุญส่ง วงศ์สารสิน ร้อย3=500 บาท
79. ด.ต.วรพจน์  เรียงปาน  ร้อย 5 = 500 บาท
80. ร.ต.อ. นิติธร  เทือกลาด  ร้อย 3 = 500 บาท
81. ร.ต.อ. สุริยา  กุลบุญญา  ร้อย 2 = 500 บาท
82.ด.ต.มิตรประเสริฐ ศรีชัย ร้อย 3 = 500 บาท
83. ด.ต. นพรินทร์  ชูกลิ่น  ร้อย 4 = 500 บาท
84. ด.ต. ประเสริฐ  สุทธิสา  ร้อย 5 = 500 บาท
85.จิรเดช กาลจักร์ ร้อย 5 = 1,000 บาท
86.ด.ต.ธนศักดิ์ สารบรรณ ร้อย 5= 1,000 บาท
87.สวัสดิ์ เกื้อทาน ร้อย 3 = 500 บาท
88.ด.ต.ศุภกร (เสก) พุ่มพวง ร.4  = 500 บาท
89.ด.ต.เกรียงศักดิ์ เกาะกิ่ง ร้อย 5 = 500 บาท
90.ด.ต.จินวัฒ์ วงศ์เจริญ ร้อย 5 = 1,000 บาท
91.ด.ต.ประนม แสงจันดา ร้อย 2 = 500 บาท
92.ด.ต.พิศิษฏ์ จำปา ร้อย 5 = 500 บาท
93. ด.ต. ประชา  กันทะพันธ์  ร้อย 5 = 500 บาท
94. พ.ต.ต. พิชิต  เฉียบแหลม  ร้อย 5 = 1,000  บาท
95. ร.ต.อ. สำเริง  ฤทธิเกรียง  ร้อย 4 = 500 บาท
96. ด.ต. มานะ  เทียมสงวน  ร้อย 5= 500 บาท
รวมยอด 68,000 บาท

............................................เข้าชม : 22096


ข่าวเกี่ยวกับรุ่น 5 อันดับล่าสุด

      รายละเอียดการใช้เงินกองทุน นพต.รุ่น 33 2 / มิ.ย. / 2560
      สรุปงานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2560 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี 2 / มิ.ย. / 2560
      ระเบียบ นพต.33 ชลบุรี ปี 2560 2 / มิ.ย. / 2560
      มารดาเพื่อนถึงแก่กรรม 5 / ธ.ค. / 2559
      แจ้งข่าวเพื่อนเสียชีวิต 12 / ต.ค. / 2559
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ chonburi33@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ตำรวจภูธรภาค1 /ตำรวจภูธรภาค2 /ตำรวจภูธรภาค3 /ตำรวจภูธรภาค4 /ตำรวจภูธรภาค5 /ตำรวจภูธรภาค6 /ตำรวจภูธรภาค7 /ตำรวจภูธรภาค8 /ตำรวจภูธรภาค9

   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6
   /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9

powered by maxsite 1.10
แลกลิงค์ นำ code ไปติดที่เว็บแล้วแจ้งทาง Email หรือ webboard