[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา  
  กองร้อยที่ 1  
  กองร้อยที่ 2  
  กองร้อยที่ 3  
  กองร้อยที่ 4  
  กองร้อยที่ 5  
  กองร้อยที่ 6 (สมทบ)  
  ระเบียบกองทุนและสวัสดิการฯ  
  กองทุนรุ่น33.  
  หน้าหลักเว็บบอร์ดใหม่  
  สมัครสมาชิก  
  ผู้บังคับบัญชา ตร.ภ.2  
     
 ความทรงจำของพวกเรา
 

ชีวิตในกองร้อย

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< พฤษภาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
เว็บไซต์แนะนำ
   

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
 
มุมนักเสี่ยงโชค
 
 
หนังสือพิมพ์ / ระบบ Email
    


  

ข่าวเกี่ยวกับรุ่น
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขาวัดเบญจพุทธาราม ศรีสะเกษ

พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2558


          ขอเชิญเพื่อนๆ พี่ๆ น้อง ๆ ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ณ. วัดเบญจพุทธาราม หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ(ตามกำลังศรัทธา)

แจ้งความประสงค์และโอนเงินมาที่หมายเลขบัญชี 201-0-25330-2 ธ.กรุงไทย ฉะเชิงเทรา ชื่อบัญชี รังสรร วงสุพรรณ

ถวายวัดวันที่ 31 มกราคม 2558 เวลา 10.49 น.

รายชื่อผู้ร่วมทำบุญ
1.ร.ต.ท.พิศาล หงษ์ฝาแก้ว จำนวน 1,000 บาท
2.ด.ต.อาทิตย์ กาฬสินธุ์ จำนวน 1,000 บาท
3.ด.ต.เทอดศักดิ์ ทองศรี จำนวน 500 บาท
4.ด.ต.สรวิศ สนธิเปล่งศรี จำนวน 500 บาท
5.ด.ต.ถนอม อรบุตร จำนวน 500 บาท
6.ด.ต.นิติศาสตร์ สังชม จำนวน 500 บาท
7.ร.ต.ท.กิตติศักดิ์ เชาวะปรีชากูล จำนวน 500 บาท
8.ด.ต.พินิจ ที่พิมาย จำนวน 500 บาท
9.ด.ต.มณเฑียร ประมายะ  จำนวน 500 บาท
10.ด.ต.กิตตินันท์ คัยนันท์ จำนวน 500 บาท
11.ด.ต.วิรัตน์ อินทร์แปลง จำนวน 500 บาท
12.ด.ต.ศิริชัย สารศิริ จำนวน 500 บาท
13.ร.ต.ท.เวทิศ นาควิจิตรไพฑูรย์ จำนวน 500 บาท
14.ด.ต.สุเทพ กรรมจันทร์ จำนวน 500 บาท
15.ร.ต.อ.ยอดยิ่ง พงษาพันธ์ จำนวน 1,000 บาท
16.ร.ต.ท.ถิรเดช แสนลังกา จำนวน 500 บาท
17.ด.ต.สวัสดิ์ เกื้อทาน จำนวน 500 บาท
18.ด.ต.ธีรพงษ์ เยื่อทองเทศ จำนวน 500 บาท
19.ด.ต.มงคล สิงห์ทนงค์ จำนวน 500 บาท
20.ด.ต.สุภกฤต เรืองฤทธิ์ จำนวน 1,000 บาท
21.ด.ต.วชิระ พลับแก้ว จำนวน 500 บาท
22.จ.ส.ต.โกวิทย์ สีเขียว จำนวน 1,000 บาท
23.ด.ต.แอ็ด ฤทธิตา จำนวน 500 บาท
24.ด.ต.ธวัช ทองดา จำนวน 500 บาท
25.ร.ต.อ.วรวุฒิ เห่งประถม จำนวน 500 บาท
26.ร.ต.ท.ธงชัย กาสีใส จำนวน 1,000 บาท
27.ด.ต.สมชาย ชื่นบาน จำนวน 500 บาท
28.ร.ต.ท.อานนท์ภักดิ์ รุ่งเรือง จำนวน 500 บาท
29.ด.ต.อุบล นีซัง จำนวน 500 บาท
30.ร.ต.ต.สมชาย หลงพิมาย จำนวน 500 บาท
31.ร.ต.อ.ณัฐวรรธน์ เพลินจิตร จำนวน 500 บาท
32.ด.ต.เรืองนภา กาณวงศ์ จำนวน 500 บาท
33.ด.ต.วัชรินทร์ อินต๊ะกัน จำนวน 500 บาท
34.ร.ต.ท.เมธี ศรีมงคล จำนวน 500 บาท
35.ด.ต.พุฒิสรรค์ วงศ์แสวงทรัพย์ จำนวน 500 บาท
36.นายสมศักดิ์ เทศะบำรุง จำนวน 500 บาท
37.ร.ต.ท.ศราวุฒิ ปัญจะวัตร จำนวน 500 บาท
38.ร.ต.ท.ชนะชัย ภูราช จำนวน 1,000 บาท
39.ร.ต.ท.ยุทธพล บุญเกิด จำนวน 1,000 บาท
40.ร.ต.ท.ชัยพร กอสนาน จำนวน 500 บาท
41.ร.ต.ท.ธรรศกร ชีวาจร จำนวน 1,000 บาท
42.นายสัญญา พิมสอน จำนวน 500 บาท
43.คุณพฤษชลพร ท้องที่ จำนวน 500 บาท
44.ด.ต.กู้เกียรติ ปลูกทรัพย์ จำนวน 500 บาท
45.ร.ต.ท.อรรคพงษ์ จตุพรม จำนวน 999 บาท
46.ด.ต.กรุงไกรราษฎร์ สุดสีทา จำนวน 1,000 บาท
47.ร.ต.ภูดิษ ลิขิตปัญญากุล จำนวน 500 บาท
48.ด.ต.โกมินต์ นักรู้ จำนวน 1,000 บาท
49.ร.ต.ท.ยศพันธ์ รัตนเจริญคุณ จำนวน 500 บาท
50.ด.ต.เด่นดวง  กัณหสินวัฒนา จำนวน 500 บาท
51.ด.ต.เวช บุญเทียน จำนวน 500 บาท
52.ด.ต.วันชัย คำหล้า จำนวน 500 บาท
53.นายรัฐพล ดวงแก้ว จำนวน 1,000 บาท
54.ด.ต.ผดุง เวฬุวัน จำนวน 500 บาท
55.ร.ต.ต.สุรชัย ช่วยคูณ จำนวน 500 บาท
56.ด.ต.มนัส โรจนะ จำนวน 500 บาท
57.ด.ต.เกษมศักดิ์ จันทสอน  จำนวน 500 บาท
58.ร.ต.ท.คัมภีร์ บัวจูม จำนวน 500 บาท
59.ด.ต.สมเจต สำราญ จำนวน 500 บาท
60.ร.ต.ท.ภาคิน ดอกไม้ จำนวน 500 บาท
61.คุณศุภชัย โคตรพันธ์ พร้อมเพื่อนๆ  จำนวน 1,000 บาท
62.ร.ต.ท.สำราญ มิ่งละกุล จำนวน  500 บาท
63.ด.ต.ชัยศักดิ์ ปุณสาร จำนวน 500 บาท
64.ด.ต.คมกฤช จันทรนิภา จำนวน 500 บาท
65.ร.ต.ท.รุจ ลำมะนา จำนวน 500 บาท
66.ร.ต.ท.รักสันติ นาสูงเนิน จำนวน 500 บาท
67.ร.ต.ท.ธนพล ก้อนทอง จำนวน 500 บาท
68.ด.ต.เกรียงศักดิ์ โพธิราช จำนวน 500 บาท
69.ด.ต.เกียรติศักดิ์ ภูทอง จำนวน 500 บาท
70.ด.ต.อุทัย จารย์คำมา จำนวน 500 บาท
71.ร.ต.ท.จิรเดช หุ่นทอง จำนวน 1,000 บาท
72.ร.ต.ท.วิรัช ชีวงษ์ จำนวน 1,000 บาท
73.จ.ส.ต.ทศพล เปรมชาติ จำนวน 500 บาท
74.ด.ต.อำนาจ ศรีเงิน จำนวน 500 บาท
75.พ.ต.อ.วินัย ฤทธิจันทร์ จำนวน 1,000 บาท
76.ด.ต.เสกสรร ชาภักดี จำนวน 500 บาท
77.พ.ต.อ.สมชาย นุ่มโต จำนวน 1,000 บาท
78.ด.ต.สุพัด วาระพิลา จำนวน 1,000 บาท
79.พ.ต.ท.สุทธิชัย (สารวัตรอ็อด) เทียนโพธิ์ จำนวน 1,000 บาท
80.คุณสมพงษ์ แก้วเกิด จำนวน 500 บาท
81.ด.ต.ธีรภัทร์  จิตรามาศ จำนวน  500 บาท
82.คุณภารดี เมืองแสน จำนวน 500 บาท
83.ร.ต.ท.วีระชัย นามสุนา จำนวน 500 บาท
84.ด.ต.สุวัฒน์ กองชุมพล จำนวน 500 บาท
85.ร.ต.ท.บุญชอบ พลอยแดง จำนวน 500 บาท
86.ด.ต.ธนพงศ์ เผ้าหอม จำนวน 500 บาท
87.ร.ต.ท.สมประสงค์ สมร่าง จำนวน 1,000 บาท
88.พ.ต.ท.พิชิต วัฒโน จำนวน 1,000 บาท
89.คุณอุไรวรรณ โยธี จำนวน 500 บาท
90.ส.ต.ท.สุรศักดิ์ รักสมบัติ จำนวน 500 บาท
91.ด.ต.นิยม อุทรักษ์ จำนวน 500 บาท
92.ด.ต.ธนากร ทองแสง จำนวน 500 บาท
93.น.ส.สุธิตา คำสอน จำนวน 500 บาท อุทิศส่วนกุศลให้ ด.ต.ไพรัช หาญกลาง
94.พ.ต.อ.สุขทัศน์ พุ่มพันธ์ุม่วง จำนวน 2,000 บาท
95.ด.ต.จุติณัฏฐ์ ธรรมสมเพชร จำนวน 500 บาท
96.ผอ.ฐิตรัฐ(สุชาติ) สอนศรี จำนวน 1,000 บาท
97.คุณประสิทธิ ไหมทอง จำนวน 1,000 บาท
98.ร.ต.ท.ประเสริฐ กุลบุตรดี จำนวน 1,000 บาท
99.ด.ต.สมชาย แซ่จึง จำนวน 500 บาท
100.ด.ต.ธีรวัฒน์  เวชสิทธิ์ จำนวน 1,000 บาท
101.คุณบัญชา - คุณปรีชญา หล้าสุด จำนวน 200 บาท
102.คุณเอกชัย  บุญเพ็ง จำนวน 300 บาท
103.คุณสิริกร จันทสนธ์ จำนวน 500 บาท
104.ด.ต.ชูกิจ แก้วแสง จำนวน 500 บาท
105.ด.ต.ศิริ จัตุรัส พร้อมญาติพี่น้อง 4,500 บาท
106.ร.ต.ท.วัฒนา พิมพิลา จำนวน 500 บาท
107.คุณศรายุทธ ปาณาตี จำนวน 300 บาท
108.ร.ต.ท.รังสรร วงสุพรรณ พร้อมญาติพี่น้อง จำนวน 6,400 บาท

รวม 77,700 บาทเข้าชม : 12407


ข่าวเกี่ยวกับรุ่น 5 อันดับล่าสุด

      รายละเอียดการใช้เงินกองทุน นพต.รุ่น 33 2 / มิ.ย. / 2560
      สรุปงานเลี้ยงรุ่นประจำปี 2560 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี 2 / มิ.ย. / 2560
      ระเบียบ นพต.33 ชลบุรี ปี 2560 2 / มิ.ย. / 2560
      มารดาเพื่อนถึงแก่กรรม 5 / ธ.ค. / 2559
      แจ้งข่าวเพื่อนเสียชีวิต 12 / ต.ค. / 2559
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ chonburi33@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ตำรวจภูธรภาค1 /ตำรวจภูธรภาค2 /ตำรวจภูธรภาค3 /ตำรวจภูธรภาค4 /ตำรวจภูธรภาค5 /ตำรวจภูธรภาค6 /ตำรวจภูธรภาค7 /ตำรวจภูธรภาค8 /ตำรวจภูธรภาค9

   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6
   /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9

powered by maxsite 1.10
แลกลิงค์ นำ code ไปติดที่เว็บแล้วแจ้งทาง Email หรือ webboard