[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา  
  กองร้อยที่ 1  
  กองร้อยที่ 2  
  กองร้อยที่ 3  
  กองร้อยที่ 4  
  กองร้อยที่ 5  
  กองร้อยที่ 6 (สมทบ)  
  ระเบียบกองทุนและสวัสดิการฯ  
  กองทุนรุ่น33.  
  หน้าหลักเว็บบอร์ดใหม่  
  สมัครสมาชิก  
  ผู้บังคับบัญชา ตร.ภ.2  
     
 ความทรงจำของพวกเรา
 

ชีวิตในกองร้อย

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< มิถุนายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
เว็บไซต์แนะนำ
   

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
 
มุมนักเสี่ยงโชค
 
 
หนังสือพิมพ์ / ระบบ Email
    


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์คณะสงฆ์93รูป

พุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554


โปรดเกล้าฯเลื่อนสมณศักดิ์คณะสงฆ์93รูป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ เนื่องในโอกาสมีพระชนมายุ 84 พรรษา จำนวน 93 รูป ชั้นธรรม 7 - ชั้นเทพ 16 - ชั้นราช 22 และสามัญ 42 รูป ตั้ง “พระพรหมโมลี” วัดพิชยญาติการาม ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะรูปใหม่ รับพระราชทานพัดยศ 5 ธันวามหาราช

 

               เมื่อวันที่ 30 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระเถรานุเถระ ประจำปี 2554 จำนวน 93 รูป เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม ดังนี้ สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ 1 รูป ได้แก่ พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการาม เลื่อนสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รองสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นหิรัญบัฏ 2 รูป พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็น พระพรหมโมลี และพระธรรมสิทธินายก วัดสระเกศฯ เป็น พระพรหมสิทธิ ส่วนพระราชาคณะชั้นเทพ 7 รูป ได้แก่ พระเทพสารสุธี วัดจันทนาราม จ.จันทบุรี เป็นพระธรรมเมธี, พระเทพปริยัติ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร เป็น พระธรรมภาณพิลาศ, พระเทพสิทธิเมธี วัดจันทาราม กทม.เป็น พระธรรมสิทธินายก, พระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระธรรมภาวนาวิกรม วิ., พระเทพวิสุทธาภรณ์ วัดมหาธาตุ จ.ราชบุรี เป็น พระธรรมปัญญาภรณ์, พระเทพวีราภรณ์ วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา เป็น พระธรรมวงศาจารย์, พระเทพปัญญาเมธี วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระธรรมปริยัติมุนี 

                   พระราชาคณะชั้นเทพ 16 รูป ได้แก่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เป็น พระเทพญาณมหามุนี วิ., พระราชวิริยาลังการ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็น พระเทพวรเวที, พระราชเมธี วัดราชนัดดาราม เป็น พระเทพวิสุทธิเวที, พระราชรัตนาภรณ์ วัดอินทรวิหาร เป็น พระเทพวิสุทธาภรณ์, พระราชเขมากร วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ เป็น พระเทพปริยัติ, พระราชธรรมกวี วัดบวรมงคล เป็น พระเทพมงคลญาณ, พระราชชัยมุนี วัดชัยสามหมอ จ.ชัยภูมิ เป็น พระเทพมงคลเมธี,พระราชสิทธิเวที วัดเจษฎาราม จ.สมุทรสาคร เป็น พระเทพสาครมุนี,พระราชปัญญาสุธี วัดประชุมโยธี จ.พังงา เป็น พระเทพปัญญาโมลี,พระราชวิสุทธินายก วัดเทพนิมิตร จ.ฉะเชิงเทรา เป็น พระเทพวิสุทธินายก,พระราชพุทธิมุนี วัดศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น เป็นพระเทพพุทธิมุนี,พระราชปรีชามุนี วัดกลาง จ.กาฬสินธุ์ เป็น พระเทพปัญญาเมธี, พระราชญาณวิสิฐ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี เป็น พระเทพญาณมงคล วิ.,พระราชรัตนโสภณ วัดบุณยประดิษฐ์ เป็น พระเทพสิทธิเมธี,พระราชสุวรรณเมธี วัดเทพศิรินทราวาส เป็น พระเทพสารสุธี,พระราชพุทธิวิเทศ วัดพุทธาราม ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็น พระเทพพุทธิมงคล,
       
                   พระราชาคณะชั้นราช 22 รูป ได้แก่ พระบวรสุทธิวงศ์ วัดบวรนิเวศ เป็น พระราชพุทธิมุนี, พระโสภณปริยัตยาทร วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เป็น พระราชวรากร, พระวีรธรรมมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็น พระราชเมธี,พระญาณวิเศษ วัดหลวงสุมังคลาราม จ.ศรีสะเกษ เป็น พระราชญาณโสภณ วิ.,พระศาสนดิลก วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร เป็น พระราชวิสุทธินายก,พระบวรปริยัติวิธาน วัดพิชโสภาราม จ.อุบลราชธานี เป็น พระราชปริยัตยากร,พระพิมลศีลาจาร วัดประสิทธิเวช จ.นครนายก เป็น พระราชสิทธิวราจารย์,พระพิพัฒน์ปริยัติกิจ วัดสุทธิวารี จ.จันทบุรี เป็น พระราชวิมลมุนี,พระเมธีปริยัตโยดม วัดสร้อยทอง เป็น พระราชปัญญาสุธี,พระพุทธิสารโสภณ วัดล้านนาญาณสังวราราม จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชวินัยโสภณ,
       
                   พระปริยัติธีรคุณ วัดยานนาวา เป็น พระราชพรหมาภรณ์,พระวิบูลสีลาภรณ์ วัดนรนาถสุนทริการาม เป็น พระราชสารเมธี,พระสิงหวิชัย วัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ เป็น พระราชสิงหวรมุนี,พระศรีสุทธิเวที วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา เป็น พระราชปริยัติ,พระรัตนเมธี วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เป็น พระราชรัตนาภรณ์,พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ วัดไร่ขิง จ.นคร ปฐม เป็น พระราชวิริยาลังการ,พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน วัดเสมียนนารี เป็น พระราชศาสนกิจโสภณ,พระอุดมสารโสภณ วัด โบสถ์ จ.ปทุมธานี เป็น พระราชวรเมธาจารย์,พระญาณไตรโลก วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระราชธานินทราจารย์,พระเมธาวินัยรส วัดพระศรีมหาธาตุ เป็น พระราชธีรสารมุนี, พระสุนทรพุทธิธาดา วัดนันทวิชัย จ.หนองบัวลำภู เป็น พระราชปรีชามุนี, พระโสภณปริยัติเวที วัดชนะสงคราม เป็น พระราช วิสุทธิเวที,
       
                   พระราชาคณะชั้นสามัญ 45 รูป ได้แก่ พระครูธรรมธีรคุณ วัดพิศาลรัญญาวาส จ.หนองบัวลำภู เป็น พระศาสนดิลก, พระครูศรีปัญญาภรณ์ วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง เป็น พระประสิทธิโสภณ, พระครูศรีวัฒนเมธี วัดอัมพวัน จ.ยโสธร เป็น พระอุดมปัญญาภรณ์, พระครูสุนทรคณารักษ์ วัดภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น พระญาณไตรโลก,พระครูปริยัติธรรมประยุต วัดพรหมสุรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็น พระโสภณปริยัตยาภรณ์,พระครูวชิรพุทธานุกูล วัดท่าหลวง จ.พิจิตร เป็น พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์,พระครูพิทักษ์ชโลสานเขต วัดหนองสะไน จ.สกลนคร เป็น พระสุนทรพุทธิธาดา,
       
                   พระครูถาวรบุญรัต วัดเสาธงทอง จ.นครศรีธรรมราช เป็น พระสิริวงศาจารย์, พระครูพุทธวีรากร วัดยะลาธรรมาราม จ.ยะลา เป็น พระโพธาภิรามมุนี,พระครูพิพัฒน์รัตนวงศ์ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย เป็น พระรัตนมุนี,พระครูสิริปัญญากร วัดเหนือ จ.ร้อยเอ็ด เป็น พระมงคลวุฒิสาร,พระครูบูลโพธาภิรัต วัดใหม่กรงทอง จ.ปราจีนบุรี เป็น พระพิศาลศึกษากร,พระครูวิวิตสมาจาร วัดสหธรรมิการาม จ.เพชรบุรี เป็น พระพินิตสมณการ วิ.,พระครูถาวรธรรมโกวิท วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์ เป็น พระวินัยสาทร,พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (ภูษิต) วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน จ.กาญจนบุรี เป็น พระวิสุทธิสารเถร วิ.,
       
                   พระมหาขวัญ ป.ธ.9 วัดอรุณราชวราราม เป็น พระศรีวิสุทธิเวที, พระมหาสุวิทย์ ป.ธ.9 วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม เป็น พระศรีวิสุทธิวงศ์, พระมหาชลอ ป.ธ.9 วัดจองคำ จ.ลำปาง เป็น พระปิฎกโมลี, พระมหาบุญทวี ป.ธ.7 วัดสระเกศ เป็น พระศรีคุณาภรณ์, พระครูประสิทธิวุฒิคุณ วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี เป็น พระสิริสุพรรณาภรณ์, พระครูอาทรธรรมเมธี วัดบุรณศิริมาตยาราม เป็น พระปริยัติธรรมเมธี, พระครูปลัดสัมพิพัฒนวราจารย์ วัดราชบพิธฯ เป็น พระอุดมธีรคุณ, พระครูสุตกิจบริหาร วัดสามพระยา เป็น พระสุวรรณเมธาภรณ์,
       
                   พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์(สุเทพ) วัดราชประดิษฐ์ เป็น พระเมธาวินัยรส, พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ วัดสระเกศ เป็น พระวิมลรัตนาภรณ์, พระครูสุวัฒนประสิทธิ วัดสุทัศนเทพวาราม เป็น พระญาณโพธิ, พระครูวิบูลธรรมธัช วัดราชบพิธฯ เป็น พระสิริวัฒโนดม, พระครูพิทักษ์วรานุรักษ์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เป็นพระมหาศาสนมุนี,พระ ครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ (ประสาร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็น พระเมธีธรรมาจารย์,พระครูปลัดสุวัฒนสมาธิคุณ (อนันต์) วัดจันทาราม จ.อุทัยธานี เป็น พระภาวนากิจวิมล,พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ (พนมศักดิ์) วัดป่าธรรมชาติ จ.ชลบุรี เป็น พระโพธินันทมุนี,
       
                   พระครูปราโมทย์ประชานุกูล วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ เป็น พระประชานาถมุนี, พระครูบวรคุณาธาร วัดหนองจอก เป็น พระมงคลญาณคุณ, พระครูวิบูลนนทกิจ วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี เป็น พระพิมลศีลาจาร, พระครูวิบูลธรรมานุกิจ วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ เป็นพระโสภณพัฒนากร, พระครูโสภณพัฒนานุสิฐ วัดสะพาน เป็น พระพิศาลธรรมานุสิฐ,พระครูไพศาลประชาทร วัดสุทธาราม เป็น พระพิศาลประชานาถ, พระมหาชลทิศ ป.ธ.9 วัดไทยพุทธาราม ออสเตรเลีย เป็น พระศรีพุทธิวิเทศ, พระครูมงคลธรรมวิเทศ วัดมงคลเทพมุนี สหรัฐอเมริกา เป็น พระวิเทศธรรมมงคล, พระครูปัญญาสุธรรมวิเทศ วัดพุทธวิหาร สหราชอาณาจักร เป็น พระปัญญาพุทธิวิเทศ, พระครูโสภณสุตนิเทศ วัดพุทธาราม เยอรมนี เป็น พระโสภณพุทธิวิเทศ, และพระอธิการหลวงจอม วัดป่าเซต์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น พระปัญญารังษี,พระภิกษุ หยิง ชุน วัดหงฝ่าซื่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น พระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุสิฐ, พระภิกษุ เซียก หุ้ย สง ปราจนวีระ วัดวิหารมหาวีระกราหาผู่สัก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นพระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุศาสน์ และพระภิกษุ ซื่อ หมิง ยี่ วัดฟูไฮ่ฉาน สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นพระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุวัตร
       
                   อย่างไรก็ตามพระเถรานุเถระทั้ง 93 รูปจะเข้ารับพระราชทานเลื่อนและตั้ง
สมณศักดิ์ ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 5 ธันวาคมนี้

คมชัดลึกเข้าชม : 34793


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ด่วน! เมอร์ส ลามถึงไทยแล้ว 18 / มิ.ย. / 2558
      ครม.เปิดโควต้าพิเศษขึ้นเงินเดือน 2 ขั้นทหารคสช. 8 / พ.ค. / 2558
      ไม่ลงทะเบียนซิมมือถือพรีเพด หลัง 31 ก.ค.2558 นี้ มีสิทธิโทร.ออกไม่ได้ 21 / ม.ค. / 2558
      เครื่องแอร์เอเชียพร้อม162ชีวิต ล่องหน 28 / ธ.ค. / 2557
      ยัน ครม.ให้ 2 ม.ค.58 เป็นวันหยุดปีใหม่เพิ่มเพียงวันเดียว 17 / ธ.ค. / 2557


   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ตำรวจภูธรภาค1 /ตำรวจภูธรภาค2 /ตำรวจภูธรภาค3 /ตำรวจภูธรภาค4 /ตำรวจภูธรภาค5 /ตำรวจภูธรภาค6 /ตำรวจภูธรภาค7 /ตำรวจภูธรภาค8 /ตำรวจภูธรภาค9

   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6
   /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9

powered by maxsite 1.10
แลกลิงค์ นำ code ไปติดที่เว็บแล้วแจ้งทาง Email หรือ webboard