[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 เมนูหลัก
  ประวัติความเป็นมา  
  กองร้อยที่ 1  
  กองร้อยที่ 2  
  กองร้อยที่ 3  
  กองร้อยที่ 4  
  กองร้อยที่ 5  
  กองร้อยที่ 6 (สมทบ)  
  ระเบียบกองทุนและสวัสดิการฯ  
  กองทุนรุ่น33.  
  หน้าหลักเว็บบอร์ดใหม่  
  สมัครสมาชิก  
  ผู้บังคับบัญชา ตร.ภ.2  
     
 ความทรงจำของพวกเรา
 

ชีวิตในกองร้อย

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< สิงหาคม 2562 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รายการกิจกรรมทั้งหมด
 
เว็บไซต์แนะนำ
   

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
   
 
มุมนักเสี่ยงโชค
 
 
หนังสือพิมพ์ / ระบบ Email
    


  

สาระน่ารู้อื่นๆ
การจับและสิทธิของผู้ถูกจับ

ศุกร์ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554


การจับและสิทธิของผู้ถูกจับ

               ๓ องค์กรหลักในกระบวนการยุติธรรม มีภาระหน้าที่และการทำงานที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด แต่มีความเหมือนกันอย่างหนึ่งคือ การพิสูจน์ให้เห็นความผิดเพื่อที่จะนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย หรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหา

               ตำรวจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่กฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่สืบสวนสอบสวน ตรวจค้น จับกุม โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่จะทำได้ กรณีมีตัวผู้กระทำความผิด ไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะถูกควบคุม ปล่อยชั่วคราว หรือหลบหนี เมื่อสอบสวนเสร็จจะต้องมีความเห็นควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา ส่วนในกรณีไม่ปรากฎว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำความผิด จะต้องมีความเห็นงดการสอบสวนหรือให้งดการสอบสวน จากนั้นส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณาต่อไป

               พนักงานอัยการ พิจารณาพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายที่พนักงานสอบสวนรวบรวม ฝ่ายแรกเป็นพยานหลักฐานของผู้กล่าวหา ว่า เพียงพอ ขาดตกบกพร่อง หรือไม่ มีสิ่งใดที่ควรจะเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มน้ำหนักพยานหลักฐานของฝ่ายผู้กล่าวหา รวมทั้งต้องนำพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง คือฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา (ถ้ามีหรือเสนอมาหรือจำเป็นต้องมี) ใช้ประกอบการพิจารณาก่อนมีความเห็น สั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา ยุติการดำเนินคดีหรืองดการสอบสวน แล้วแต่กรณี
ศาล ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทุกชนิดที่ “ คู่ความ” คือโจทก์และจำเลย เสนอต่อศาล ว่าพยานหลักฐานเพียงพอที่จะลงโทษผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือไม่ การใช้ดุลยพินิจรับฟังพยานหลักฐานของศาล ศาลจะยกฟ้องในกรณี เมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำผิดหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย (ป.วิ.อาญา มาตรา ๒๒๗)
            
              ส่วนผู้กระทำผิด ที่เรียกว่า ผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาหรือจำเลย นั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไว้ ดังจะเห็นได้จาก
เดิมการค้น พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจออกหมายค้นเอง ปัจจุบันศาลเท่านั้นเป็นผู้ออกหมายค้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ 

             การจับ เดิมหมายจับออกโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ นับตั้งแต่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ผู้ออกหมายจับคือศาลเท่านั้นเช่นเดียวกับการออกหมายค้น

            การควบคุมผู้ต้องหาที่สถานีตำรวจ จากเดิม ๗ วัน แก้ไขเป็น ๓ วัน ปัจจุบันระยะเวลาเหลือเพียง ๔๘ ชั่วโมง
การสอบสวน จากเดิมพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนตามลำพัง ปัจจุบันมีผู้อื่นร่วมฟังด้วย เช่น การสอบสวนเด็กอายุไม่เกิน ๑๘ ปี จะต้องมีสหวิชาชีพร่วมถามปากคำ การสอบสวนผู้ต้องหาทั่ว ๆ ไปจะต้องมีทนายความหรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจร่วมฟังการสอบสวน 
  
           จะเห็นได้ว่า การตรวจค้น จับกุม ควบคุม สอบสวน เป็นสิทธิที่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหาหรือจำเลย จะต้องได้รับการคุ้มครอง หากผู้มีหน้าที่คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่กฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตาม นอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ด้วย

           ในวันนี้ ผู้เขียนขอพูดเรื่องการจับเป็นเรื่องแรก ก่อนวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ หรือก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ จะมีผลใช้บังคับ เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับเพียงแต่บอกบุคคลที่จะจับว่า “ เขาต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ไปยังที่ทำการพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ” จากนั้นก็จับกุมตัวไปได้ ต่อมาเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ มีผลใช้บังคับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจับ

            มาตรา ๒๓๗ “.............ผู้ถูกจับจะต้องได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับ โดยไม่ชักช้า ได้รับโอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบในโอกาสแรก.......”

           ปัจจุบันมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา(ฉบับที่๒๒)พ.ศ.๒๕๔๗ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ แก้ไข ๕๐ มาตรา ๖ หลักเกณฑ์ เฉพาะเรื่องการจับและสิทธิ์ของผู้ถูกจับแก้ไขเพิ่มเติม รวม ๑๘ มาตรา รายละเอียดโดยสรุปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจับ 

            ประการแรก เมื่อเจ้าพนักงานหรือราษฎรจะจับใคร ต้องแจ้งให้ผู้จะถูกจับทราบว่า “เขาต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการพนักงานสอบสวนท้องที่ที่ถูกจับหรือท้องที่ที่เกิดเหตุพร้อมด้วยผู้จับ” (ป.วิ.อาญา มาตรา ๘๓ วรรคแรก)

            ประการต่อมา กรณีจับโดยไม่มีหมายจับ เจ้าพนักงานผู้จับจะต้องบอกว่า “ คุณ(ท่าน)ถูกจับแล้วในข้อหา............คุณ(ท่าน)มีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ ถ้าคุณ(ท่าน)ให้การถ้อยคำนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และคุณ(ท่าน)มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้” ส่วนการจับตามหมายจับหรือคำสั่งของศาล จะต้องแสดงหมายจับ อ่านข้อความ ในหมายจับ พร้อมบอกว่า “คุณ(ท่าน)ถูกจับตามหมายจับของศาล........ที่.........../๒๕.......ในข้อหา............คุณ(ท่าน)มีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ ถ้าคุณ(ท่าน)ให้การถ้อยคำนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และคุณ(ท่าน)มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความได้” ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุมที่สามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุม ผู้จับต้องดำเนินการให้ ในการนี้ห้ามมิให้เรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่ผู้ถูกจับทั้งสิ้น (ป.วิ.อาญา มาตรา ๘๓ วรรคสอง และ หนังสือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘) 

             ประการที่สาม ผู้จับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการพนักงานสอบสวนโดยทันที เมื่อถึงแล้วให้ส่งตัวผู้ถูกจับ แก่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจของที่ทำการดังกล่าว

             นอกจากนั้นผู้จับจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับทราบและอ่านให้ฟัง (แม้ผู้จับจะกระทำในขณะจับกุม

             แล้วก็ตาม ต้องกระทำอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สอง) พร้อมมอบสำเนาบันทึกการจับกุมแก่ผู้ถูกจับ (ป.วิ.อาญา มาตรา ๘๔)

             ประการสุดท้าย พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจผู้รับมอบตัวผู้ถูกจับ มีหน้าที่แจ้งสิทธิ (ตามป.วิ.อาญา มาตรา ๗/๑) สิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา ได้แก่

๑. มีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติ หรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหาไว้วาง ใจ ทราบถึงการจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก
๒. พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว
๓. ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้ในชั้นสอบสวน
๔ ได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร
๕ ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

              หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะผู้จับ คงไม่ละเลยในการปฎิบัติ ไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา ไม่หลงลืมหรือกลั่นแกล้งพี่น้องประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด หากมีการกระทำที่ตรงข้าม นอกจากไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจับแล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้เจ้าพนักงานผู้จับถูกฟ้องร้องต่อศาล หรือถูกดำเนินคดีในความผิดฐาน เป็น เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ รวมทั้งภาพลักษณ์ในทางลบเกิดแก่องค์กรของผู้ปฏิบัติ 

              เพราะฉะนั้น เมื่อเจ้าพนักงานจะจับใคร อย่าลืมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา นะครับ.......พ.ต.ท.สนธยา รัตนธารส
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ8(DSI)
อดีตพนักงานสอบสวน สภ.บ้านบึง จว.ชลบุรี
081-6133885

 เข้าชม : 60756


สาระน่ารู้อื่นๆ 5 อันดับล่าสุด

      เสื้อติดซิป...แรงบันดาลใจจากตำรวจไทย 29 / พ.ย. / 2557
      ทำความรู้จักกับ....ไวรัสอีโบลา 20 / ส.ค. / 2557
      2012-2015 เตรียมรับมือพายุสุริยะ 10 / ธ.ค. / 2555
      1 ตำรวจ 1 โรงเรียน 23 / ก.ค. / 2555
      11 สุดยอดอาหารบำรุงสมองและความจำ 18 / ก.พ. / 2555


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 14:22:09
ugg boots christmas sale"This isn't a major felony case in any way. I doubt she'll do any jail on this felony.cheap michael kors bags
โดย : TymnCrarneSen    ไอพี : 216.244.80.122

ความคิดเห็นที่ 2
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 00:59:46
New Year Eve 2014 Michael Kors Legislation gone the Papua New Guinea government in 1969 capitalized in this particular tradition simply by making the villagers the real force in crocodile protection. Legal requirements did not ban crocodile hunting, rather banned the possession, sale, and export of skins larger than 20 inches (51 cm) wide. This way, it protected breedingsized animals while making it possible for the harvest of juveniles.
tn pas cher
โดย : Mamieaged    ไอพี : 142.4.213.170ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ mocyc@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ /ตำรวจภูธรภาค1 /ตำรวจภูธรภาค2 /ตำรวจภูธรภาค3 /ตำรวจภูธรภาค4 /ตำรวจภูธรภาค5 /ตำรวจภูธรภาค6 /ตำรวจภูธรภาค7 /ตำรวจภูธรภาค8 /ตำรวจภูธรภาค9

   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค2 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค3 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค5 /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6
   /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค7่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8่ /ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9

powered by maxsite 1.10
แลกลิงค์ นำ code ไปติดที่เว็บแล้วแจ้งทาง Email หรือ webboard